">

Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, kondicionierustacija.lv (E-pasts: info@kondicionierustacija.lv, Tālr. nr.: +371 20334455) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus (E-pasts, vārdud uzvārds, tālr. nr.), ar mērķi nodrošināt saziņu, sniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)